tuinen fiers

Tuinen fiers aanleg

Installaties voor beregening

Het is soms handig om een beregeningsinstallatie te voorzien, want bij droge perioden vertonen planten, inclusief gazons vlug verschijnsels van droogte.

Aanleg van tuinen