IMG_7898 kopie

Installaties voor beregening

Het is soms handig om een beregeningsinstallatie te voorzien, want bij droge perioden vertonen planten, inclusief gazons vlug verschijnsels van droogte